مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

اخبار

در تاریخ 92/2/5جلسه شورای معلمان مجتمع به منظور هماهنگی وبرنامه ریزی جهت امتحانات نوبت دوم در محل مجتمع برگزار گردید.در این جلسه مدیر مجتمع ضمن تشکر از معلمان مباحثی را در خصوص چگونگی برگزاری امتحانات بیان نمودند.سپس معاون آموزشی مجتمع شرح وظایف هریک از همکاران را برای برگزاری هرچه بهتر امتحانات به آنان ابلاغ کرد.در خاتمه معلمان سوالات خود را درخصوص مسائل آموزشی بیان کردند وپاسخ لازم داده شد.