مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

اخبار

دانش آموزان دوره راهنمایی ومتوسطه در تاریخ 92/2/7 از منطقه ی زیبای آشتاراک در قالب برنامه اردویی شرکت کردند.در این برنامه دانش آموزان از مناظر زیبا و آبشارهای این منطقه بازدید کردند وروز به یاد ماندنی را در کنار همدیگر تجربه کردند.