مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برنامه امتحانات نوبت دوم مجتمع شهید فهمیده ایروان سال تحصیلی 91-92  

جهت مشاهده و دانلود برنامه امتحانات لطفا بر روی آن کلیک نمایید 

برنامه امتحانات پایه ی پنجم ابتدایی اردیبهشت - خرداد ماه 92  

برنامه امتحانات  پایه ی دوم راهنمایی اردیبهشت - خرداد ماه 92  

برنامه امتحانات  پایه ی اول متوسطه  اردیبهشت - خرداد ماه 92 

برنامه امتحانات  پایه ی دوم ریاضی  اردیبهشت - خرداد ماه 92

برنامه امتحانات  پایه ی دوم تجربی اردیبهشت - خرداد ماه 92

برنامه امتحانات  نهایی  پایه ی سوم تجربی اردیبهشت - خرداد ماه 92

برنامه امتحانات نهایی  پایه ی سوم ریاضی اردیبهشت - خرداد ماه 92

 برنامه امتحانات نهایی و هماهنگ پیش دانشگاهی رشته تجربی اردیبهشت خرداد ماه 92

ساعت شروع امتحانات     9/30    صبح     می باشد .

کلیه دانش آموزان باید نیم ساعت قبل از شروع امتحانات در مدرسه حضور داشته باشند .