مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

به منظور آگاهی بیشتر والدین محترم دانش آموزان،کلاس آموزش خانواده با عنوان"پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر"با هدف پیشگیری از رفتارهای پرخطر در دانش آموزان با ارائه راهکارهای تربیتی به والدین درتاریخ92/1/28 در محل سالن اجتماعات مجتمع با سخنرانی مشاور محترم مدرسه برگزار گردید.