مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری آزمون جامع متوسطه اول و دوم

در روز دوشنبه 20 آذرماه آزمون جامع دوره متوسطه اول و دوم برگزار گردید.