مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

اجرای طرح تغذیه

بر اساس برنامه ریزی انجام شده ، طرح تغذیه دانش آموزان دو روز درهرهفته با صبحانه گرم در سالن غذاخوری مجتمع انجام می شود.