مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

تشکیل جلسه ستاد بزرگداشت هفته معلم

در روز جمعه 8 اردیبهشت ماه ستاد بزرگداشت مقام معلم برگزار گردید.در این جلسه در خصوص برنامه های متنوع هفته معلم و نحوه اجرایی کردن آنها بحث و تبادل نظر شد.