مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان

در روز چهارشنبه 27 بهمن جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان مجتمع برگزار گردید.

در ابتدای جلسه بعد از تلاوت قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ،آقای محمودوند ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور اولیاء ،در خصوص عملکرد مجتمع در زمینه های آموزشی و پرورشی و مالی و برنامه های آتی توضیحاتی ارائه نمودند.

در مرحله بعد،همکاران محترم آموزشی و اجرایی با استقرار در کلاس ها و دفاتر خود به صورت فردی و گروهی با اولیای محترم تبادل نظر نمودند و در مورد مسائل مختلف آموزشی و پرورشی با هم بحث نمودند.