مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بازدید از مدرسه 200 ارمنستان

در روز 12 بهمن با هماهنگی قبلی،مدیر مجتمع آقای محمودوند به همراه آقای هاشمی مربی پرورشی و آقای آسریان به عنوان مترجم،راس ساعت 10 صبح با حضور در مدرسه 200 ارمنستان(مدرسه ارمنی فارسی آموز) از آن مجتمع بازدید به عمل آوردند.در این بازدید با مسئولین و دانش آموزان ارمنی دیدار صورت گرفت و از کلاس ها و کارگاه و آزمایشگاه این مدرسه بازدید به عمل آمد و ضمن استماع سرود ملی ایران و چند سرود فارسی دیگر از زبان دانش آموزان ارمنی،در نشستی با مسئولین بنا شد که جلسه تمرین و اجرای مشترک سرود در روز 21 بهمن ماه در مجتمع برقرار گردد.