مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

جشن قرآن کریم

در روز جمعه 8 بهمن در سالن اجتماعات مجتمع ،جشن قرآن کریم برای پایه های اول و دوم و سوم با همت معلمین هر سه پایه و عوامل اجرایی مجتمع و با حضور گرم اولیا محترم و دانش آموزان عزیز برگزار گردید.