مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری مرحله دوم آزمون جامع

روز پنجشنبه 25 آذرماه ، آزمون جامع مرحله دوم(متوسطه اول و دوم) برگزار گردید.