مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

اهدای یک عدد آیفون تصویری از طرف یکی از اولیای محترم خیر

یک عدد آیفون تصویری سه پنله جهت تسهیل در امور رفت و آمد و نظارت بیشتر بر امور،از طرف یکی از اولیای محترم خیر به مجتمع اهدا گردید.

مراتب تشکر و سپاس خود را از ایشان اعلام می داریم.