مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری کلاس های فوق برنامه

در روزهای شنبه هر هفته از اوایل مهرماه کلاس های فوق برنامه در رشته های زبان ارمنی ، زبان انگلیسی ، ورزش و موسیقی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اول برگزار می گردد.