مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

اولین جلسه شورای دانش آموزی

اولین جلسه شورای دانش آموزی در روز سه شنبه 95/8/11 با حضور همه اعضا برگزار گردید.در این جلسه ضمن انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای دانش آموزی در خصوص مطالب مختلف تبادل نظر شد.