مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی در روز دوشنبه 95/7/3 با حضور پرشور دانش آموزان ، با نظم و آرامش برگزار گردید.

شایان ذکر است نتیجه انتخابات شورای دانش آموزی به شرح ذیل می باشد:

دوره ابتدایی:

آقای آرمین قپانی نفر اول و عضو شورا

خانم حسنی صلبی و آقای امیرمهدی محمودوند اعضای علی البدل شورا


دوره متوسطه:

آقای آرن ترموهاسیانس - عضو اصلی 

آقای داود شریفی - عضو اصلی

آقای هامایاک قراقز بت سرکز- عضو اصلی

آقای آرن پانوسیان - عضو اصلی

و

خانم ویدا معدن نطق عضو علی البدل

آقای سید علی وحیدی شیخی عضو علی البدل