مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

نصب و راه اندازی وسایل ورزشی اهدایی

پیرو مذاکرات قبلی با معاون شهرداری منطقه ، یک سری وسایل ورزشی از طرف شهرداری به مجتمع اهدا گردید.