مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

اولین جلسه  اعضای انجمن اولیاء و مربیان مجتمع

اولین جلسه  اعضای انجمن اولیاء و مربیان مجتمع برگزار گردید.

در این نشست با حضور همه اعضا به اتفاق آرا اعضا هیات رئیسه انجمن مشخص شدند.

1- جناب آقای مرتضی شریفی رئیس انجمن

2- جناب آقای حسین قپانی نایب رئیس

3 - جناب آقای حسین پورچه دبیر و رابط