مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

اجرای پروژه مهر و آماده سازی مجتمع

  در روز یکشنبه مورخ 95/7/4 فضای مجتمع برای برگزاری جشن بازگشایی مدرسه و استقبال از دانش آموزان و مدعوین محترم و گرامیداشت هفته دفاع مقدس مهیا گردید.

کلیه نیروهای اجرایی و آموزشی و خدماتی در این امر مشارکت فعال داشتند.