مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

به نام یگانۀ دانایی و توانایی

قسم به قلم و آنچه می نویسد...

ستایش آفریدگاری را که با عطای عقل و اندیشه امکان آموختن علم و ادب را مهیا ساخت.

       هدف غایی آفرینش،تکامل انسان است، و به تعبیر معمارکبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره): اساس علم بر تربیت انسان است.

        نیک قدر می دانیم جانفشانی های دوران دفاع مقدس را با پایمردی دلیرمردانی چون شهید فهمیده و شیرزنان دیار فرهنگ و تمدن ایران زمین را و گرامی می داریم هفته دفاع مقدس را.

       فصلی که مهر را در آغوش دارد ، گل ها ی زیبای هستی را برای شکفتن و نوشدن با ترنم های عاشقانه اش فرامی خواند.

       در این شیدایی، بوستان فرهیختگی به شور و شعف درآمده و با دلدادگی فرش آسمانیش را برای پویندگان علم وادب می گستراند تا در این هم نشینی خود را نیک بیاراید و به گلستانی از علم ، اخلاق و معرفت تبدیل شود.

      هم نوا با این سرمستی و سرور ، مراتب شادباش و تبریک و تهنیت خود را به گل های باغ هستی که پژوهشگران و جویندگان اندیشه و اخلاق اند و نیز محضر رهبران آموزشی که منادی دانایی و فرزانگی اند اعلام می داریم و و خرسندیم که در حلقه ی خادمان این رسالت فرهنگی قرار گرفته ایم.

       به بسترسازان رشد و بالندگی و همراهان همگام، والدین عزیز تبریک خود را خالصانه به عرض می رسانیم.

      امید است جهت شکوفایی و به بار نشستن گل های باغ زندگی و نیل به اهداف بلند انسانی از هیچ تلاشی فروگذار نشود.

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار


افشین محمودوند

مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی شهید فهمیده ایروان