مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری اردوی یک روزه ویژه همکاران محترم فرهنگی

هم زمان با گرامیداشت هفته معلم ، اردوی تفریحی یک روزه ای ویژه همکاران محترم فرهنگی شاغل در مجتمع شهید فهمیده و خانواده ایشان برگزار گردید و همکاران از مناطق دیدنی هاغاردسین ، پارزلیچ و گوشاوانک بازدید نمودند که مورد استقبال آنان واقع شد.