مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری اردوی دانش آموزی پایان سال

          پیرو مصوبه شورای مدرسه اردوی دانش آموزی ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه در محل تفرج گاه زیبای آشتاراک در حومه ایروان برگزار گردید.

          این برنامه اردویی در روزهای چهارشنبه 95/2/22و شنبه 95/2/25 و به تفکیک دوره تحصیلی به ترتیب برای دانش آموزان ابتدایی و متوسطه انجام شد.