مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بازدید از موزه اربونی شهر ایروان

          به منظور افزایش میزان آگاهی از تاریخ و تمدن کشور ارمنستان ، همکاران دبیرستان مجتمع آموزشی شهید فهمیده همراه با معاونین و مدیریت مجتمع از موزه اربونی شهر ایروان بازدید نمودند.

          این موزه که در محل بقایای شهر تاریخی اربونی واقع شده است اشیای کشف شده از آن شهر و همچنین کتیبه ها و سایر اقلام مربوط به 2800 سال قبل را به نمایش می گذارد.

          از نکات جالب و قابل توجه در این موزه می توان به لوله های انتقال آب از جنس سنگ اشاره نمود که آب آشامیدنی را در مسیری به طول بیش از 80 کیلومتر منتقل می کرده است و بخشی از آن در سیستم لوله کشی  هنوز نیز مورد استفاده قرار می گیرد.