مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برنامه کلاس های تقویتی نیمسال دوم 

مجتمع آموزشی شهید فهمیده

سال تحصیلی 95 - 94


روز

درس

دوشنبه

ریاضی 2 (جناب آقای مرادی)

فیزیک 3 (سرکار خانم آتشی)

سه شنبه

ریاضی 3 (جناب آقای مرادی)

فیزیک 2 (سرکار خانم آتشی)

چهارشنبه

شیمی 3 (جناب آقای دکتر اکبری)


پنجشنبه

حسابان (جناب آقای مرادی)

شیمی 2 (جناب آقای دکتر اکبری)

کلاس ها از ساعت 14:30 تا 16 برگزار می گردد.