مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بازدید از دانشگاه اروپایی مستقر در ایروان

روز چهارشنبه مورخ 94/10/2 و پیرو هماهنگی انجام شده از طرف سفارت جمهوری اسلامی ایران مدیریت مجتمع شهید فهمیده از دانشگاه اروپایی مستقر در ایروان بازدید نمودند.

در ابتدا از وضعیت فیزیکی و فضای آموزشی بازدید به عمل آمد .این مجتمع از چند دانشکده و مدرسه و دبیرستان و مهد کودک تشکیل شده است که به طور خاص از مدرسه ابتدایی بازدید انجام پذیرفت.نکته جالب توجه در این بازدید یکی تدریس چهار زبان خارجه در دوره ابتدایی (روسی،انگلیسی،آلمانی و فرانسه) برای کلیه دانش آموزان و دیگری حضور دانش آموزان از ساعت 8:30 تا 18 در محل آموزشگاه می باشد که همراه با صرف 3 وعده غذایی می باشد و البته نوع غذا با توصیه مشاور تغذیه ای و اندازه گیری شده به صورت دقیق می باشد.

       در پایان نیز نشست مشترکی با مدیر مدرسه فرانسوی و مدیر بخش زبان دانشگاه اروپایی با حضور دو نفر از اساتید دانشگاه برگزار گردید که در این نشست راه های گسترش همکاری بین دو مجتمع و افزایش ارتباطات و تبادل تجربه آموزشی و همچنین انجام فعالیت های مشترک ورزشی و ... مورد بررسی قرار گرفت.در پایان نیز جناب آقای حسانی مدیر مجتمع از مدیران آن دانشگاه دعوت نمودند که به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مجتمع شهید فهمیده ، از آن مجتمع بازدید نمایند که مورد قبول واقع گردید.