مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری آزمون جامع در مجتمع شهید فهمیده ایروان

       پیرو مصوبه انجمن اولیا و مربیان و به منظور آمادگی بیشتر دانش آموزان برای آزمون های نیمسال اول و همچنین شناخت نقاط ضعف و قوت کلاسی و درسی آزمون جامع علمی در مجتمع شهید فهمیده برگزار گردید.

       این آزمون در دوره متوسطه دوم در دروس ادبیات و زبان فارسی ، بینش اسلامی ، عربی ، فیزیک ، شیمی ، ریاضی و زیست شناسی و در دروس ریاضی ، علوم ، فارسی ، دینی و عربی برای متوسطه اول برگزار گردید.

       این آزمون در دوره ابتدایی نیز برگزار گردید و دانش آموزان هر کلاس به طور جداگانه در تمامی دروس مورد ارزیابی قرار گرفتند.

      جناب آقای حسانی مدیر مجتمع پس از بازدید از روند برگزاری آزمون ها ، هدف از برگزاری این آزمون ها را آماده سازی هر چه بیشتر دانش آموزان دانسته و اعلام کردند که نتایج این آزمون ها به طور تخصصی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . همچنین ایشان اعلام نمودند که به نفرات برتر نیز هدایایی اهدا خواهد گردید.