مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری دوره آموزش خانواده در مجتمع شهید فهمیده

پیرو مصوبه انجمن اولیا و با حضور سرکار خانم دکتر نجف لو جلسات آموزش خانواده در مجتمه شهید فهمیده برگزار گردید.

       این جلسات با حضور جناب آقای رحمان پور رئیس محترم انجمن و مشارکت اولیای محترم هر دو هفته یک بار در محل سالن اجتماعات مجتمع شهید فهمیده برگزار می گردد.موضوع این دو جلسه شیوه برخورد صحیح با فرزندان و همچنین چگونگی استفاده صحیح فرزندان از فناوری های نوین و فضای مجازی بوده است.

       شایان ذکر است که در این جلسات نمون برگی از طرف انجمن اولیا طراحی و موضوعات پیشنهادی برای جلسات آتی به اولیا محترم ارائه و همچنین روز و ساعت مناسب برای برگزاری از آنان خواسته شد.

       استقبال خوب اولیا از این جلسات از دیگر نکات مورد توجه بوده است.