مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

توزیع نرم افزارهای آموزشی 

در راستای تحقق شعار امسال مجتمع (کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی) و به منظور فراهم ساختن زمینه استفاده هرچه بیشتر دانش آموزان از منابع مختلف آموزشی و کمک آموزشی ، نرم افزارهای آموزشی از طرف مجتمع تهیه و در بین دانش آموزان توزیع گردید.

در دوره ابتدایی این نرم افزارها شامل کیف الکترونیک ویژه هر پایه می باشد که پس از تهیه از ایران به تعداد ، بین دانش آموزان ابتدایی در هر پایه توزیع گردید.همچنین راهنمای استفاده از این نرم افزار نیز توسط مجتمع تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار داده شد.علاوه بر آن هر نرم افزار به منظور استفاده حداکثری در هر کلاس به صورت جداگانه نصب گردید.

       این نرم افزار علاوه بر اینکه شامل کتابخانه دیجیتال هر پایه می باشد، حاوی تمرین های متعدد و متنوع دیگری نیز می باشدکه در قالب بازی و سرگرمی و همچنین انیمیشن به تفهیم مطالب درسی کمک می کند.

       در دوره متوسطه اول نیز کیف الکترونیک ویژه هر پایه تهیه و در کلاس های مربوطه به منظور استفاده دبیران و دانش آموزان نصب گردید.

       در دوره متوسطه دوم نیز علاوه بر نرم افزارهای نصب شده در هر کلاس ، تعدادی لوح فشرده تهیه شده از طرف وزارت آموزش و پرورش به تفکیک دروس عمومی و اختصاصی و در رشته های تجربی و ریاضی و در بین دانش آموزان توزیع گردید.