مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری کارگاه عملی تولید خمیربازی در پایه اول ابتدایی

کارگاه عملی تولید خمیربازی  توسط دانش آموزان کلاس اول ابتدایی مجتمع شهید فهمیده و با نظارت آموزگار محترم پایه اول جناب آقای اسدی برگزار گردید.

از این خمیر که به طور کاملاً بهداشتی و سالم و پس از تهیه مواد اولیه آن توسط خود دانش آموزان ساخته شده بود برای بازی و همچنین ساخت حروف و کلمه های فارسی استفاده می شودو به فرایند آموزش و یادگیری زبان فارسی به طور قابل توجهی کمک می کند.همچنین استفاده از این خمیر موجب افزایش کنترل دانش آموزان بر ماهیچه های کوچک و ظریف خود و افزایش توانایی و مهارت آنان در استفاده از انگشتان دست می شود که در نهایت موجب پیشگیری از مشکل بدخطی دانش آموزان می گردد.

       از موارد دیگر استفاده از این خمیر می توان به تقویت هوش فضایی در دانش آموزان اشاره کرد.