مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

هم زمان با شروع سال تحصیلی جدید و پیرو مصوبه شورای مدرسه و به منظور جبران کمبود مواد معدنی و ضروری ، طرح تغذیه سالم برای دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در مجتمع شهید فهمیده ایروان آغاز گردید.

در این طرح که دو روز در هفته به صورت رایگان اجرا می شود ، غذاهای گرم و مقوی از قبیل خوراک عدسی ، خوراک لوبیا و ... به صورت بهداشتی در مجتمع تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد که با توجه به بهره برداری از سالن سلف سرویس امکان استفاده تمامی دانش آموزان به صورت هم زمان وجود دارد.

یادآور می شود به منظور آن که تغذیه به طور کامل اجرا شود ، زنگ تغذیه در برنامه هفتگی پیش بینی گردیده است.