مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

برگزاری مرحله دوم آزمون جامع تیمز در مجتمع شهید فهمیده


روز سه شنبه مورخ 93/12/19 مرحله دوم آزمون جامع تیمز در مجتمع شهید فهمیده برگزار گردید . در این آزمون که به صورت هماهنگ و هم زمان با سراسر کشور برگزار شد ، دانش آموزان دوره ابتدایی در پایه های چهارم و پنجم و ششم و دانش آموزان دوره متوسطه اول در پایه های هفتم و هشتم در دروس ریاضی و علوم به رقابت پرداختند .

          شایان ذکر است که آزمون تیمز یک آزمون بین المللی بوده و همه ساله به منظور سنجش میزان خلاقیت و یادگیری دانش آموزان و سنجش وضعیت علمی نظام های آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می گردد.