مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

   اجرای طرح تغذیه سالم و مقوی و توزیع رایگان در بین دانش آموزان 

با هدف ارتقا سطح سلامت تغذیه ای و با توجه به اهمیت صرف میان وعده و به منظور تأمین انرژی و آهن و مواد مغذی مورد نیاز و سلامت فکری و جسمی دانش آموزان این طرح اجرا گردید .  

روز سه شنبه مورخ 93/12/5 با همکاری اولیاء دانش آموزان و مسئولین مدرسه یک وعده غذای گرم (خوراک جگر ) به صورت رایگان در زنگ تفریح در بین دانش آموزان توزیع گردید و مورد استقبال گسترده دانش آموزان قرار گرفت .

با توجه به اینکه این مجتمع دانش آموزانی از اقشار مختلف و با فرهنگ های متفاوت در خود جای داده است و اینکه دانش آموزانی که به صورت انفرادی و به دور از خانواده زندگی می کنند کنترل کافی بر روی تغذیه صحیح ندارند و از اغذیه مفید و سالم استفاده نمی کنند به پیشنهاد شورای مدرسه و اعضای انجمن به منظور آموزش تغذیه سالم و مفید میان وعده این طرح اجرا گردید . در این خصوص جگر گوسفند تازه از کشتارگاه با تأیید پزشک تهیه شد و با همکاری مسئولین مدرسه طبخ گردید و به صورت ساندویچ در اختیار دانش آموزان به صورت رایگان قرار گرفت .

لازم به ذکر است که هزینه تهیه جگر توسط یکی از اولیای دانش آموزان پرداخت گردید .