مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

گزارش بازدید از سالن تشریح و آناتومی دانشکده پزشکی ایروان

صبح روز دوشنبه مورخ 93/12/11، مدیریت مجتمع به همراه دبیران و دانش آموزان سوم و چهارم تجربی دبیرستان از موزه آناتومی و سالن تشریح دانشکده پزشکی ایروان بازدید نمودند.

ساعت 10و 30 دقیقه صبح به اتفاق مدیریت مجتمع و دانش آموزان کلاس سوم و چهارم تجربی  دبیرستان به سمت دانشکده حرکت کردیم پس ازگذشت 20 دقیقه به محل دانشکده رسیدیم واز مینی بوس ها پیاده و به سمت دانشکده حرکت کردیم .بعد از وارد شدن به دانشکده در حیاط کوچک آن دانش آموزان را جمع کردیم تا مدیر مدرسه توضیحات لازم را درباره مکانهای هماهنگی شده ارایه دهند . سپس با هماهنگی وارد شدیم وبا استقبال گرم ریس بخش آناتومی دانشکده سرکار خانم دکترگارینه بارویان روبرو شدیم و به سالن موزه اناتومی راهنمایی شدیم. در اینجا یکی از اساتید به عنوان راهنما معرفی شد و بازدید به طور رسمی آغاز شد. استاد راهنما ابتدا توضیحاتی در باره موسس دانشکده که تندیس او در همین سالن بود داد و سپس به سمت اولین قفسه که نشان دهنده سیر تکاملی موجودات در دندانها بود رفتیم دراین بخش دانش آموزان وضعیت دندانها را در چند جانور ازجمله کوسه و پستانداران مشاهده کردند و همچنین وضعیت  دندانهای شیری را نسبت به دندانهای اصلی در این قسمت راهنما توضیح داد که کوسه در هر شکار دندانهایش را ازدست می دهد ولی انسان فقط یکبار واین نشان دهنده تکامل انسان نسبت به کوسه است.

در بخش بعدی مغزهای واقعی که در فرمالین نگهداری می شد برای دانش اموزان توضیح داده شد.

بعد از این بخش دو اسکلت واقعی قرار داده شده بود که یکی مربوط به انسان سالم و دیگری مربوط به انسانی که بود که دارای نقص در اسکلت تحتانی بود ودر یکی از پاها استخوان ران و زانو وجود نداشت . و با توجه به اندازه جمجمه معلوم بود که مربوط به افراد میانسال هستند وبرای دانش اموزان جالب بود که با وجوداین نقص چقدر زندگی کرده بود.

در بخش بعد به قفسه جنین ها رسیدیم که چند جنین دارای ناهنجاریهای ژنتیکی در فرمالین نگهداری می شدند در اینجا بود که دانش اموزان شروع به عکس گرفتن کردند  و همزمان منتظر توضیحات استاد شدند ایشان با معرفی هریک از آنها علت ناهنجاریها را مربوط به مصرف موادی مثل الکل و سیگار در مادران بارداراشاره  میکرد بعضی از جنینها عبارت بودند از دوقلوی به هم چسپیده ازناحیه سینه .  نوزاد بدون بینی . نوزاد بدون صورت . نوزادی که فقط دارای کف پا است و نوزاد بدون مغز و نوزاد شش انگشتی و....

دربخش بعدی جمجمه های انسان وچندین جانورمانندمیمون گذاشته شده بودکه می توان ازمقایسه اندازه ی جمجمه به میزان تکامل انسان پی بردهمچنین درکناراین بخش چندین جمجمه انسان گذاشته شده بودکه رونداستخوانی شدن جمجمه راازبدوتولدنشان می دادوهمچنین جمجمه ای رانشان می دادکه دردوسالگی هم بازحالت غضروفی بودواین نشان بیماری بود.

در بخش بعدی بدن یک انسان که با مومیایی شدن سالم نگه داشته شده بود و با برش زدن آن سیستم گردش خون در آن به زیبایی نمایش گداشته شده بو د و با رنگ امیزی عروق خونی مشخص شده بود.

در یکی از قفسه ها اعضای اهدایی شخصیت ها به نمایش گداشته شده بود که میتوان از قلب دکتر واهان آرترونی موسس دانشکده و همچنین حنجره یکی از خواننده های معروف ارمنستان نام برد که در فرمالین نگهداری می شد.

در بخش بعدی برشهایی از چند عضو در فرمالین نگهداری می شد از جمله برشی از حنجره و تارهای صوتی-قلب و دریچه های آن برشهایی از زیر پوست که به طور بسیار زیبایی تارهای عصبی و رگهای خونی نشان داده شده بود

در این لحظه بازدید از این سالن به پایان رسید و همه با شور و شوق آماده شدند به سالن تشریح بروند .وارد سالن تشریح شدیم در همان لحظه اول بوی  نامطبوع فرمالین باعث شد تعدادی از دانش اموزان از سالن خارج شوند در اینجا بچه ها دنبال جسد سالمی می گشتند که قرار بود جلوی آنها شکافته شود ولی خبری نبود . یک تخت فلزی که روی آن سه قطعه از جسد قرار داشت که شباهت بسیاری به مجسمه داشت و آنطور که استاد توضیح می داد انها را مومیایی کرده اند ایشان درباره نحوه بدست اوردن ا جساد توضیح داد که اجساد یا اهدایی هستند یا به قیمت بالا از دیگر کشورها خریداری می شوند. بعد از این توضیح ایشان سراغ جسدها رفتند و شروع به تشریح کردند.

در یکی از جسدها که یک برش طولی از حفره شکمی بود موقعیت ششها –قلب و دیگر اندام درون شکم برای دانش اموزان از نزدیک تشریح شد ایشان همچنین درباره نقش پرده دیافراگم در تنفس توضیحاتی دادند. در این جسد ششها خیلی تیره به نظر می رسید واین مطلب را یکی از دانش اموزان پرسید و راهنما تو ضیح داد که این سیاهی دودی است که در کیسه های هوایی رسوب کرده است و ناشی از استنشاق دود سیگار یا.... می تواند باشد.

در بخش دیگری برشی  عمودی از مغز نشان داده شد که به زیبایی دانش آموزان قسمت های مختلف مغز به خصوص  درخت زندگی درمخچه وتمامی قسمتهای مغزمیانی  را مشاهده کردند. ایشان همچنین توضیح دادندکه درافرادباهوش ترچین خوردگی های مغزعمیق ترمی باشد.همچنین درقفسه های این بخش اندامهای حرکتی کامل به صورت مومیایی شده وجودداشتند این بخش برای دانش آموزان بسیار جذاب بود و بازدید ما هم کم کم به پایان می رسید در آخر دانش اموزان از قفسه هایی اطراف سالن که شامل اندامهای واقعی از بدن انسان بودند بازدید و عکس گرفتند وحسن ختام این بازدید در ساعت 12و10 دقیقه عکس یادگاری بود.