مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

اولین مرحله آزمون جامع پیشرفت تحصیلی مقطع متوسطه در تاریخ 93/9/27 روز پنج شنبه همزمان با سایر کشورهای آسیای میانه وترکیه درمحل سالن امتحانات مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار گردید.

 .alt