مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

روز سه شنبه مورخ 93/9/25 ساعت 2 بعد ازظهر جلسه شورای دبیران با موضوع امتحانات نوبت اول در سالن اجتماعات مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار گردید.

 

 alt