مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

آزمون قلم چی پایه سوم وچهارم متوسطه روز جمعه مورخه 93/9/7 در ساعت 11صبح همزمان با سراسرکشور برگزار گردید. دراین آزمون دانش آموزان سوم وچهارم دبیرستان در رشته های تجربی وریاضی با دانش آموزان هم رشته خود درسراسرکشور به رقابت پرداخته و دانش و معلومات خود  را به آزمون گذاشتند.  شایان به ذکراست که این آزمون ها بصورت دوره ای تاپایان سال جاری، ادامه خواهد داشت.