مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

همزمان با هفدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی سراسرکشورمجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان نیز انتخابات خود را با حضور گسترده دانش آموزان برگزار کرد . در اوایل آبان ماه ستاد انتخابات تشکیل گردید واز کاندیداهای شورای دانش آموزی ثبت نام بعمل آمد سپس تبلیغات کاندیداها در چهار چوب ضوابط صورت گرفت ودر روز جمعه ساعت 10 صبح انتخابات شورا بر اساس دستور العمل های مربوطه برگزار گردید .

در این انتخابات که تعداد20 نفر از دانش آموزان مجتمع جهت عضویت در شورا به رقابت برخواستند و درنهایت 7 نفر از کاندیداهایی که  حائز بالاترین میزان آرا شده بودند به عضویت انجمن برگزیده  و به دانش آموزان معرفی گردیدند

لازم به یادآوری است کلیه امور مربوط به رای گیری و انتظامات وشمارش آرا توسط دانش آموزان انجام گردیده است. جلسات شورای دانش آموزی مجتمع هر 2 هفته یکبار انجام می شود و برنامه ها و پیشنهادات دانش آموزان در زمینه مسائل آموزشی و پرورشی و دانش آموزی مورد بررسی قرار می گیرد .