مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

جلسه هم اندیشی آموزشی اولیا و مربیان دوره متوسطه  اول ودوم در تاریخ 93/9/1 با حضور اولیا و مربیان برگزار گردید. دراین جلسه دبیران درکلاس ها مستقر شدند واولیاء برای بررسی وضعیت آموزشی فرزندانشان و آشنایی با نحوه تدریس دبیران با آنها صحبت کرده و به تبادل نظر پرداختند.لازم به ذکر است که درحاشیه دیدار اولیاء با دبیران ، رئیس انجمن نیز حضورداشته و اولیاء محترم نقطه نظرات خود را در رابطه با بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی با ایشان درمیان گذاشتند .