مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

موفقیت دانش آموزان عارفه آهنی و آسیه آهنی در راهیابی به مدارس نمونه دولتی را تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد متعال آرزوی توفیق روزافزون برایشان می نماییم

مدیریت مجتمع شهید فهمیده ایروان