مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

در تاریخ 93/3/30 معاونت محترم مرکز امور بین الملل جناب آقای آتشک به همراه رایزن فرهنگی سفارت جناب آقای مشکی ،کارشناس مسول تطبیق مدارک خارجی جناب آقای رودشتیان و مدیر مجتمع شهید فهمیده ایروان جناب آقای نجفی از بخش امور بین الملل وزارت آموزش و علوم ارمنستان بازدید کردند، در این برنامه کاری معاونت محترم مرکز با رییس بخش بین الملل ارمنستان در خصوص مدارس خارجی موجود در ارمنستان، چگونگی تاسیس مدارس بین المللی غیر دولتی ، تشریح سیاستهای مقام عالی وزارت آموزش و پرورش ایران، تسهیل شرایط مناسب برای سفر مقامات عالی وزارت آموزش و پرورش دو کشور و همجنین درمورد ارتباط آموزشی و فرهنگی مدارس ارمنی  با مدرسه جمهوری اسلامی در ایروان بحث و گفتکو کردند