مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

 جشنواره جابر بن حیان ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی به منظور کشف خلاقیتهای  وپژوهش علمی با حضور معلمین،دانش آموزان واولیا  در محل مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار شد در پایان از آثار برتر وهمچنین کلیه دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره با اهدا لوح سپاس و جایزه تقدیر بعمل آمد