مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

همزمان با شهادت استادشهید مطهری وروز معلم مراسم گرامیداشتی با حضور معلمین مدرسه جمهوری اسلامی ایران درارمنستان درمحل  سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد