مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

جلسه شورای معلمان مجتمع شهید فهمیده ایروان به منظور هماهنگی های لازم جهت برگزاری هفته بزرگداشت مقام معلم وتمهیدات برگزاری امتحانات نوبت دوم برگزار گردیددر این جلسه پس از صحبتهای مدیر مجتمع ومعاون آموزشی معلمین به بیان نظرات خود در خصوص موارد مطرح شده پرداختند