مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مجتمع شهید فهمیده با حضور در یکی از بزرگترین گلخانه های شهر ایروان ضمن بازدید کلاس درس علوم خود را در آن مکان برگزار کردند