مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

در مراسمی از دانش آموزان برتر درسی نوبت اول مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان با اهدا لوح سپاس وجایزه تقدیر بعمل آمد