مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بمناسبت هشتم اسفند روز امور تربیتی مراسمی در مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار گردید در این مراسم که با برنامه های متنوعی از جمله قرآن ،سرود،سخنرانی و مسابقه همراه بود از مربیان پرورشی ودانش آموزان فعال در امور پرورشی تقدیر بعمل آمد