مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

کارگاه آموزشی اختلالات یاد گیری ویژه آموزگاران ابتدایی در مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار شد در این کارگاه معلمین با نحوه اجرای تستهای ریون وگودیناف آشنا شدند.