مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

 درادامه همکاریهای آموزشی فرهنگی مدرسه جمهوری اسلامی ایران ، بمناسبت هفته کتاب ارمنستان مسول کتابخانه عمومی ماسیواز کتابخانه مجتمع بازدید کردند وتعدادی کتب ادبی وشعر از نویسندگان وشاعران بنام ایرانی به زبان فارسی وارمنی به کتابخانه عمومی آنها اهدا شد.