مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

به منظور بررسی مسایل آموزشی وتربیتی دانش آموزان دومین جلسه دیداراولیا با معلمین وکادر اجرایی مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار شد. در این جلسه نتایج امتحانات نوبت اول دانش آموزان از طریق کارنامه به اولیا اطلاع رسانی شد