مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بمنظور آگاهی بیشتر دانش آموزان با مسایل دینی ومذهبی جلسه پرسش وپاسخ با حضور حاج آقای شجعان روحانی مسجد جامع ایروان در مجتمع شهید فهمیده ایروان برگزار گردید