مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

به منظور افتتاح پورتال هوشمند مجتمع شهید فهمیده ایروان کارگاه توجیهی -آموزشی برگزار شد . در این کلاس آموزشی کلیه معلمین با نحوه کار در پورتال آشنا شدند. از طریق این سامانه که باعث تسهیل ارتباط مدرسه با اولیا ودانش آموزان می شود وضعیت تحصیلی دانش آموز بصورت مجازی در اختیار آنها قرار می گیرد